Як я вирiшила стати «учiлкою»

images

  • Хоч це i звучить банально — подобається мова, її звучання, тонкощi i все таке iнше. Остаточно в цьому переконалась пiсля спроб вивчити нiмецьку, японську та корейську. Англiйська — це моє
  • Ще в школi розумiла, що процес вивчення залежить вiд характеру викладання (змiнилося 3 вчителi). Постiйно порiвнювала їх, та думала про те, що зробила б я на їхньому мiсцi (зануда, правда ж 🙂 )
  • Почала працювати репетитором вже на 1 курсi (як i бiльшiсть студентiв з лiнгвiстичних спецiальностей). I саме тодi остаточно переконалася в тому, що процес навчання англiйської в нашiй країнi потребує нового погляду. Менi було недостатньо просто зробити домашку з школярами, з якими я займалася. Якщо я скажу, що менi було важливiше, щоб в їхнiх головах залишилося щось, чи щоб зацiкавити їх предметом, чи полюбити англiйську i бла-бла-бла, то це неправда. Єдинним важливим питанням було те, як зробити
   так, щоб процес вивчення не був напрягом. Щоб мова вивчалася на пiдсвiдовому рiвнi. I тодi буде i зацiкавлення i любов i результат
  • Пiсля 2 го курсу поїхала навчатись до Англiї та знайшла вiдповiдь на попереднє запитання. Але тут про це писати не буду. Нас можуть читати конкуренти:) Приходь на перше заняття, я все тобi розповiм. Обiцяю
  • I головне, моя робота — це творча робота. Я порiвняла б створення кожного уроку з написанням музичного треку. Постiйно в пошуцi вiрних та красивих нот, постiйно присутня емоцiя та настрiй та звичайно ж рiзноманiтний репертуар. Very happy ….

 

І заходь до нас на чай-каву. Завжди раді бачити:)

 

SmartEnglish Studio co-founder

The Head of Teaching Unit

but you can call me just

Yana-teacher.;) C U.